Що таке земельний аукціон (земельні торги)?

 

 

В даній статті ви дізнайтесь наступне:

  • Що таке земельний аукціон (земельні торги)?

  • Хто проводить земельні аукціони?

  • Який порядок проведення земельного аукціону?

  • В кінці статті – БОНУС: покрокова схема проведення земельного аукціону

Що таке земельний аукціон (земельні торги) ? 

Земельний аукціон – це торги по встановлених правилах, за результатами яких із переможцем укладається договір купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису  земельної ділянки. 

Продаж земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них (оренди,  суперфіцію, емфітевзису) здійснюється  ВИКЛЮЧНО  на  земельних торгах (аукціоні).

Хто проводить земельний аукціон (земельні торги) ?

Організатором  земельних  торгів  є  фізична  або юридична особа    власник  земельної  ділянки, орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, що  здійснює реалізацію  права  державної  чи комунальної власності на земельні ділянки які  уклали  з виконавцем  земельних  торгів  договір  про  проведення земельних торгів.

Виконавцем земельних торгів є суб’єкт господарювання (Прикарпатський земельний центр), який уклав з організатором земельних торгів договір про їх проведення.


ВАЖЛИВО: Компанія “Прикарпатський земельний центр” є виконавцем земельних торгів (аукціону) та має право на їх проведення на території України.

Щоб отримати безкоштовну консультацію з питань проведення земельних торгів (аукціону) звертайтесь за телефоном (0342) 52-33-10 або за адресою: м.Івано-Франківськ, вул. Сахарова 25а


Учасником земельних торгів є фізична або юридична особа, яка подала виконавцю земельних торгів необхідні документи, сплатила реєстраційний та гарантійний  внески, зареєстрована у книзі реєстрації учасників земельних торгів і відповідно до закону може набувати  право власності чи користування земельною ділянкою, яка виставляється на земельні торги.

Порядок проведення земельного аукціону

Проведення  земельних  торгів щодо земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них здійснюється за рішенням організатора земельних торгів, у якому зазначаються:

а) перелік  земельних  ділянок   або   прав   на   них,   які виставляються на земельні торги окремими лотами;

б) стартова ціна лота;

в) строк та інші умови користування земельною ділянкою у разі набуття права користування земельною ділянкою на земельних торгах;

г) особа, уповноважена організатором  земельних  торгів  на укладення    договору    купівлі-продажу,    оренди,   суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки,  яка або право на яку виставляється на земельні торги.

Земельні торги проводяться відповідно до договору між організатором земельних торгів та виконавцем земельних торгів за рахунок  коштів, що сплачуються  організатором як винагорода виконавцю, та реєстраційних внесків учасників торгів.

Підготовка лотів для продажу на земельних торгах (земельному аукціоні)

Організатор земельних торгів визначає перелік  земельних ділянок державної чи комунальної власності та/або прав на них, які виставляються на земельні  торги  окремими  лотами. 

Забороняється вносити до зазначеного переліку призначені під забудову земельні ділянки без урахування  у випадках, передбачених законом, результатів громадського обговорення.

У переліку зазначаються місце розташування (адреса) земельної ділянки, її цільове призначення  (функціональне використання), площа, кадастровий номер, умови продажу.

Добір   земельних   ділянок   державної   чи   комунальної власності,  у тому числі разом з розташованими  на  них  об’єктами нерухомого  майна (будівлями,  спорудами) державної чи комунальної власності,  які або права на які виставляються на земельні  торги, здійснюється з урахуванням затверджених містобудівної документації та документації із землеустрою,  а також маркетингових досліджень, інвестиційної  привабливості,  звернень громадян та юридичних осіб щодо намірів забудови.

 Земельні ділянки,  включені до переліку земельних  ділянок державної чи комунальної власності або прав на них, які виставлені на  земельні  торги,  не  можуть  відчужуватися,  передаватися  в заставу, надаватися у користування до завершення торгів.

 Підготовку лотів до проведення земельних торгів забезпечує організатор земельних торгів.

Підготовка лотів до проведення земельних торгів включає:

а) виготовлення,  погодження та затвердження в  установленому законодавством  порядку  проекту   землеустрою  щодо  відведення земельної ділянки (у разі зміни  цільового  призначення  земельної ділянки  та  у разі,  якщо межі земельної ділянки не встановлені в натурі (на місцевості);

б) державну реєстрацію земельної ділянки;

в) державну реєстрацію речового права на земельну ділянку;

г) отримання витягу про нормативну грошову  оцінку  земельної ділянки відповідно   до   Закону   України   “Про  оцінку  земель”  у разі продажу на земельних  торгах  права  оренди  на неї;

ґ) проведення  експертної  грошової  оцінки земельної ділянки відповідно до Закону України “Про оцінку земель”, крім випадків продажу на земельних торгах права оренди на неї;

д) встановлення стартової ціни продажу земельної ділянки, яка щодо земель державної та комунальної власності не може бути нижчою за експертну грошову оцінку земельної ділянки;

е) встановлення  стартового  розміру  річної  орендної плати, який щодо земель державної та комунальної власності не  може  бути меншим  розміру  орендної  плати,  визначеного Податковим кодексом України;

є) встановлення стартової ціни продажу  прав  емфітевзису, суперфіцію   земельної  ділянки,  яка  щодо  земель  державної  чи комунальної власності не може  бути  нижчою  за  ринкову  вартість відповідного   права,   визначену   шляхом  проведення  експертної грошової оцінки земельних ділянок;

ж) визначення  виконавця  земельних  торгів,  дати  та  місця проведення земельних торгів.

Підготовка лотів до проведення земельних торгів  у разі звернення  стягнення  на  земельну  ділянку   включає   проведення експертної  грошової оцінки земельної ділянки відповідно до Закону України “Про оцінку земель”,  встановлення  стартової ціни лота,  яка дорівнює ліквідаційній вартості земельної ділянки, що визначена за результатами експертної грошової оцінки  земельної ділянки.

В даній статті розкрито тільки частину процесу проведення торгів, більш детальну інформацію ви можете отримати замовивши безкоштовну консультацію.


Компанія “Прикарпатський земельний центр” є виконавцем земельних торгів (аукціону) та має право на їх проведення на території України.

Щоб отримати безкоштовну консультацію з питань проведення земельних торгів (аукціону) звертайтесь за телефоном (0342) 52-33-10 або за адресою: м.Івано-Франківськ, вул. Сахарова 25а


Нижче ви можете ознайомитись із покроковою блок схемою (алгоритмом) проведення земельного аукціону

схема алгоритм земельних торгів

 джерело Держгеокадастр

By | 2018-05-14T13:45:27+00:00 Березень 23rd, 2018|Консультаціі| Comments