З 1 січня 2013 року вступив в силу Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження родючості ґрунтів», відповідно до якого земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва використовуються  відповідно  до  розроблених  та  затверджених  в установленому   порядку   проектів  землеустрою,  що  забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування  угідь (далі – проекти землеустрою) та які передбачають заходи з охорони земель.

Проекти землеустрою розробляються з метою організації сільськогосподарського виробництва і впорядкування сільськогосподарських угідь у межах землеволодінь та землекористувань для ефективного ведення сільськогосподарського виробництва, раціонального використання та охорони земель, створення сприятливого екологічного середовища та покращення природних ресурсів. Законом передбачено адміністративну відповідальність за використання земельних ділянок сільськогосподарського без затверджених проектів

ВАЖЛИВО:

*До договору замовник додає копії документів, що посвідчують право на земельну ділянку (у разі їх наявності), рішень органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування чи суду про проведення робіт із землеустрою, а також агрохімічного паспорта поля, земельної ділянки, історії полів за останні три – п’ять років та у разі наявності актуальні матеріали польових геодезичних вишукувань та ґрунтових обстежень.

** Проект землеустрою розробляється відповідно до завдання на його розроблення, складеного з урахуванням нормативів оптимального співвідношення культур у сівозмінах в різних природно-сільськогосподарських регіонах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2010 р. N 164 ( 164-2010-п ) (Офіційний вісник України, 2010 р., N 13, ст. 613), та оптимального співвідношення угідь і затвердженого замовником.

*** Ціна виготовлення проекту землеустрою щодо еколого-економічного обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь є договірною в залежності від кількості розроблюваних проектів та площі земельної ділянки.

 

З 1 січня 2013 року вступив в силу Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження родючості ґрунтів», відповідно до якого земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва використовуються  відповідно  до  розроблених  та  затверджених  в установленому   порядку   проектів  землеустрою,  що  забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування  угідь (далі – проекти землеустрою) та які передбачають заходи з охорони земель.

Проекти землеустрою розробляються з метою організації сільськогосподарського виробництва і впорядкування сільськогосподарських угідь у межах землеволодінь та землекористувань для ефективного ведення сільськогосподарського виробництва, раціонального використання та охорони земель, створення сприятливого екологічного середовища та покращення природних ресурсів. Законом передбачено адміністративну відповідальність за використання земельних ділянок сільськогосподарського без затверджених проектів

ВАЖЛИВО:

*До договору замовник додає копії документів, що посвідчують право на земельну ділянку (у разі їх наявності), рішень органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування чи суду про проведення робіт із землеустрою, а також агрохімічного паспорта поля, земельної ділянки, історії полів за останні три – п’ять років та у разі наявності актуальні матеріали польових геодезичних вишукувань та ґрунтових обстежень.

** Проект землеустрою розробляється відповідно до завдання на його розроблення, складеного з урахуванням нормативів оптимального співвідношення культур у сівозмінах в різних природно-сільськогосподарських регіонах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2010 р. N 164 ( 164-2010-п ) (Офіційний вісник України, 2010 р., N 13, ст. 613), та оптимального співвідношення угідь і затвердженого замовником.

*** Ціна виготовлення проекту землеустрою щодо еколого-економічного обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь є договірною в залежності від кількості розроблюваних проектів та площі земельної ділянки.