Державний земельний кадастр – це єдина систематизована сукупність документованих відомостей про земельні ділянки, що одержуються у ході проведення державної реєстрації земель, обліку їх кількості і якості, економічної оцінки та інших державних заходів та містять інформацію про правовий режим земельних ділянок.