Що таке поземельна книга?

Поземельна  книга – це документ Державного земельного кадастру, який містить такі відомості про земельну ділянку:

– кадастровий номер;

– площа;

– місцезнаходження (адміністративно – територіальна одиниця);

– склад угідь;

– цільове  призначення  (категорія земель,  вид використання земельної ділянки в межах певної категорії земель);

– нормативно грошова оцінка;

– відомості про обмеження у використанні земельної ділянки;

– відомості про межі частини земельної ділянки, на яку поширюється дія сервітуту, договору суборенди земельної ділянки;

– кадастровий план земельної ділянки;

– дата державної реєстрації земельної ділянки;

– інформація про документацію із землеустрою, на підставі якої здійснена державна реєстрація земельної ділянки, а також внесені зміни до цих відомостей;

– інформація про власників (користувачів) земельної ділянки відповідно до даних про зареєстровані речові права у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;

– дані про бонітування ґрунтів.

Поземельна книга ведеться в паперовій і електронній формах. 

Первинним носієм інформації про відомості про земельну ділянку, що формується є електронний документ, який містить результати виконаних землевпорядних робіт з формування земельної ділянки.

Поземельна книга в електронній формі відкривається шляхом її формування за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру з використанням даних електронного документа і засвідчується електронним цифровим підписом державного кадастрового реєстратора.

Записи, незавірені електронним цифровим підписом державного кадастрового реєстратора у Поземельній книзі в електронній (цифровій) формі вважаються недійсними.

Паперова форма Поземельної книги створюється на підставі її електронної форми шляхом роздрукування останньої за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру. При цьому, кожен аркуш Поземельної книги в паперовій формі засвідчується підписом державного кадастрового реєстратора та скріплюється його печаткою. Не завірені підписом і не скріплені печаткою державного кадастрового реєстратора записи у Поземельній книзі в паперовій формі вважаються недійсними.

Крім того, до Поземельної книги в паперовій формі додаються всі документи,  що є підставою для внесення відомостей до неї.

Варто зауважити, що з моменту внесення до Поземельної книги в паперовій та електронній формах відомостей про земельну ділянку, вона вважається такою, що її геопросторове розташування у межах території України визначене, а лінії проходження меж зафіксовані щодо координат пунктів національної геодезичної мережі, визначені у картографічній документації та перенесені в натуру (на місцевість).

Поземельна книга закривається одночасно зі скасуванням державної реєстрації земельної ділянки.

У разі закриття Поземельної книги державний кадастровий реєстратор:

– за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру проставляє на титульному аркуші Поземельної книги в електронній (цифровій) формі електронну позначку про факт її закриття за власним електронним цифровим підписом;

– проставляє на титульному аркуші Поземельної книги у паперовій формі позначку про факт її закриття. 

 

Таким чином, із правової точки зору, Поземельна книга є текстовим відображенням відомостей про наявні земельні ділянки, тому запис у Поземельну книгу про земельну ділянку повторює юридичну долю самої земельної ділянки: поки ділянка як об’єкт цивільних прав існує, запис у Поземельній книзі про неї зберігає своє юридичне значення; якщо ж земельна ділянка припиняє своє юридичне існування, то й Поземельна книга (запис у ній про земельну ділянку) скасовується.

Слід зазначити, що оскільки Поземельна книга відкривається одночасно з державною реєстрацією земельної ділянки, що формується, то дата відкриття Поземельної книги є датою державної реєстрації земельної ділянки, а номером Поземельної книги є кадастровий номер земельної ділянки, який також присвоюється у процесі здійснення її державної реєстрації.

Варто звернути увагу, що кадастровий номер – це індивідуальний цифровий код (номер), що не повторюється на всій території України, та який присвоюється земельній ділянці незалежно від форми власності під час проведення її державної реєстрації і зберігається за нею протягом усього часу існування такої ділянки.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від однієї особи до іншої, виникнення інших, крім права власності, речових прав на земельну ділянку, зміни речових прав на земельну ділянку та зміни інших відомостей про неї кадастровий номер не змінюється.

Отже, присвоєння кадастрового номера земельній ділянці є засобом її юридичної ідентифікації. За цим номером земельну ділянку легко ідентифікувати, а відомості про неї – знайти у Державному земельному кадастрі та в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Витяг із поземельної книги

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 09.09.2009 р. №1021 «Про затвердження порядків ведення Поземельної книги і Книги записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі», зі змінами та доповненнями, відомості з Поземельної книги надаються територіальним органом Держкомзему за місцем розташування земельної ділянки у вигляді витягу з Поземельної книги — документа, який свідчить про наявність запису у відповідному розділі Поземельної книги чи про відсутність такого запису, або інформаційної довідки за формами, встановленими Держкомземом.
Право на отримання витягу з Поземельної книги мають власник (користувач) земельної ділянки, суб’єкти права земельного сервітуту, емфітевзису і суперфіцію, їхні спадкоємці, правонаступники або уповноважені ними особи.
Надання витягу з Поземельної книги здійснюється на платних засадах.

Детальніше дізнатися як присвоїти кадастровий номер земельній ділянці можна ТУТ